Úvod

Zkouška odborné způsobilosti pojišťovacího
zprostředkovatele – základní stupeň

Splnění zkoušky je dle zákona č. 38/2004 Sb. povinné pro každého pojišťovacího zprostředkovatele. Cílem zkoušky je prokázání znalostí odborného minima, potřebného k výkonu činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Nutným dokladem pro registraci pojišťovacího zrpostředkovatele u České národní banky je Osvědčení o úspěšném složení zkoušky.
Více informací ….

Odborná zkouška pro výkon distribuce doplňkového
penzijního spoření

Osoby zabývající se distribucí produktů III. pilíře penzijního systému (doplňkové penzijní spoření), prokazují odbornou způsobilost dle zákon a 427/2011 Sb., v rozsahu prováděcí vyhlášky ČNB č. 2015/2012 Sb., složením odborné zkoušky. Osvědčení o úspěšném složení zkoušky je nutným dokladem pro registraci u České národní banky.
Více informací ….

Doškolovací kurzy pojišťovacích zprostředkovatelů

Pojišťovací zprostředkovatel je povinnen dle zákona č. 38/2004 Sb., absolvovat doškolovací kurz, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí každých pěti let od registrace.
Více informací ….

Přípravné kurzy pojišťovacích zprostředkovatelů

Společnost FAPIN pro Vás připravila možnost absolvovat přípravné kurzy zaměřené na zvládnutí odborné zkoušky podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích.
Přípravný kurz je možné absolvovat formou semináře (minimální počet uchazečů je 10) nebo studiem e-learningu. V případě dostatečného počtu uchazečů jsme připraveni navrhnout individuální plán přípravy.
Více informací ….

E-learning

Společnost FAPIN pro Vás připravilamožnost absolvovat elektronické vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích nebo podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, zaměřené na prokázání odborné způsobilosti pro výkon distribuce produktuů doplňkového penzijního spoření.
Vstup do e-learningu.